Sluuppi

Sipoonranta, 01120 Västerskog, Sipoo

Ainoat Sipoonrannan alueelle tulevat merenrantatontit

Sipoonrannan alueen länsipuolelle tulee kuusi omarantaista esimaarakennettua pientalotonttia. Rakennusoikeus ja rakennustapaohjeet ovat kaikilla tonteilla samat. Rakennusoikeus on 240+50 (kem2). Tontin hinta sisältää maaperän esirakentamisen pientalojen rakentamista varten. Ranta-aluetta täytetään ja rantaan rakennetaan rantarakenne louheluiskana ja ponttonilaituri ranta-kiinnityksineen. Alueella on voimassa oleva asemakaava ja vesilupa. Asemakaava sallii rakennusoikeuden mukaisen yksitasoisen erillistalon rakentamisen tontille.

Sipoonranta Oy:n omistama kortteli sijaitsee Sipoossa, Itäsalmen kylässä.
Kohde on kortteli 433-255, määräala tilasta 6:449.
Kortteli on jaettu kuuteen (6) rakennuspaikkaan.
Kaiken rakentamisen on noudatettava asemakaavaa.

Pinta-ala (m2) Myyntihinta
Tontti 1 650, vesialue 256 MYYTY
Tontti 3 756, vesialue 237 MYYTY
Tontti 4 765, vesialue 232 MYYTY

Sipoonranta Oy:n tekemät esirakennustyöt:

  • Tontin maaperän puhdistustyöt
  • Tontin maa-alue ja louheluiskan alusta on syvästabiloitu.
  • Louheluiska on rakennettu.
  • Laiturille on rakennettu kiinnityspiste louheluiskaan ja reunakivirajaus louheluiskan ja piha-alueen väliin.
  • Täyttö on tehty kitkamailla tasolle +1,0
  • Tontille on rakennettu työluiska.
  • Tontille on tehty vesi-, sadevesi-, ja jätevesiliittymät tontin rajalle.
  • Ruoppaus on tehty vesiluvan mukaisena.
  • Tontille rakennetaan ponttonilaituri.

Sipoonranta Oy luovuttaa tontin esirakennettuna myyntiasiakirjoissa ja suunnitelmissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Tontinluovutuksen jälkeen ostaja huolehtii kaikista rakennuttajan velvollisuuksista kuten luvista, suunnitelmista ja hankkeen toteuttamisesta valmiiksi.


Myyntitiedustelut

johanna.harkimo@sipoonranta.fi
+358 44 5888190