Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteripitäjän nimi:
Sipoonranta Oy

Osoite:

Sipoonranta 10 LT 10-11
01120 Västerskog, Sipoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Johanna Harkimo
Sähköposti: johanna.harkimo[at]sipoonranta.fi

Rekisterin nimi:

Sipoonranta Oy:n henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Sipoonranta Oy:n asuntokohteiden markkinointia ja myyntiä sekä verkkopalvelun käytön analysointia varten.

Rekisterin tietosisältö:

Henkilökontaktin yhteystiedot, tieto asuntokohteiden kiinnostuksesta sekä myynnin tukena oleva yhteydenpitotieto.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilökontaktin itse antamat tiedot, myyjien syöttämät myynti-, ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta muiden kuin Sipoonranta Oy:n käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus:

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, voi hän tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä shköpostitse.